Projekt Akvarteto

KomorO22webA4

Sledujte a podpořte projekty Akvarteta a spřátelených umělců


Jsme neformálním spolkem amatérských hudebníků. Setkávat jsme se začali začátkem léta 2015, původně ve složení 4 violoncell, odtud pochází náš název Akvarteto. Časem přicházeli další hudebníci, došlo k rozšíření instrumentace a to nám dalo volnější ruku při výběru vhodné literatury ke studiu. V dnešní podobě má Akvarteto stabilně kromě violoncell i kontrabas, housle, kytaru a cembalo.

Cíl jsme si stanovili na samém počátku našeho setkávání – jde nám především o pocit osobní radosti ze společného hraní a o vlastní sebezdokonalování se. To se nám dařilo a stále to tak máme, ale poznali jsme, že nám pod rukama vzniká něco, oč by byla škoda se nepodělit veřejněji. Veřejné produkce samozřejmě přináší závazek vůči našemu publiku, to ale vnímáme jako další pozitivní motivaci pro naše snažení.

AkvartetoAkvarteto je spolkem, který vyrůstá zcela odspodu, nezištně a který drží pohromadě niterným prožitkem synergie každého z členů. Poslední dvě sezóny s radostí pozorujeme, že se Akvarteto stává i otevřenou platformou příležitostí pro mladé muzikanty z našeho kraje. To vytváří novou kategorii závazku, kterému můžeme dostát jen tehdy, pokud se nevzdálíme původnímu cíli – osobní radosti z hudby a z hudební spolupráce, a neodbočíme z cesty, na kterou jsme se vydali k jeho dosažení: neformálnost, opravdovost, a především respekt k osobnosti a muzikalitě toho druhého.