Pozvánka na Komořinku 2024

Milí přátelé,

Komořinka s Akvartetem 2023

sedmý ročník letního festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem 2024 se blíží – festival proběhne v týdnu od pondělí 8.7. do pátku 12.7.2024. I letos se všechny festivalové koncerty uskuteční v kostele sv. Václava v obci Dolní Čepí, každý den ve 20:00.

Festival bude uvádět mladý pan Vojtěch Kuchař, žák dramatického oddělení ZUŠ Jana Štursy.

Myslíme, že i letos se máme na co těšit. My se těšíme na vás a věříme, že vás v Čepí budeme moci uvítat v podobném počtu jako loni.

Hlavním sponzorem letošního ročníku je obec Ujčov. Festival dále podpořili: Nové Město na Moravě a obec Nedvědice, záštitu na festivalem převzala ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

Podrobnější informace na našem webu www.akvarteto.cz.

Za spolek Akvarteto zdraví,

Vanda Teocharisová

Komorinka_2024_plakatLinda Fabini

LindaFabiniLinda Fabini se věnuje zpěvu od útlého dětství. Nejdříve navštěvovala pěvecký sbor Bambini di Praga. V 16 letech ji zájem o duchovní hudbu přivedl ke sboru u sv. Jakuba v Praze pod vedením sbormistra Josefa Hercla (PS Cantores Pragenses) a do malostranského Svatotomášského sboru pod vedením sbormistra Pavla Vernera, se kterým spolupracuje doposud. Od roku 2004 zpívá v Kühnově smíšeném sboru v Praze, se kterým se účastní mnoha pěveckých projektů. Od roku 2018 působí také ve Žďáře nad Sázavou v pěveckém sboru Fons. V mládí se po dobu šesti let věnovala také sólovému zpěvu pod vedením altistky Lenky Pištěcké. V současné době navštěvuje pěvecké lekce pod vedením basbarytonisty Pavla Klečky.


Štěpánka Plocková

Štěpánka Plocková

Štěpánka Plocková

Štěpánka Plocková (2001): hru na violoncello studuje od šesti let. Nejprve na ZUŠ Smetanova Brno, posléze na Brněnské konzervatoři, kterou letos dokončuje pod vedením Miroslava Zichy. Zároveň je taky studentem prvního ročníku na Akademii múzických umění v Praze u Miroslava Petráše. Aktivně se věnuje jak sólové, tak komorní či orchestrální hře. S komorními soubory (tria, kvarteta) se účastnila mnoha soutěží, v sólové kategorii je vítězkou přehlídky konzervatoří ČR (2022), laureátkou Letní hudební akademie Kroměříž (2023) a další. Orchestrální zkušenosti nabírá v brněnské filharmonii z pozice člena orchestrální akademie. Má ráda hudební rozmanitost a emoce, které pomocí hudby může jako interpret předávat.


Komořinka s Akvartetem 2024

Komořinka s Akvartetem 2023

Komořinka s Akvartetem 2024

Přípravy na sedmý ročník letního festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem 2024 jsou v plném proudu. Letos festival proběhne v týdnu od pondělí 8.7. do pátku 12.7.2024. I letos se všechny festivalové koncerty uskuteční v kostele sv. Václava v obci Dolní Čepí, každý den ve 20:00.

V pondělí 8. července budeme mít čest přivítat skvělé moravské profesionály: houslistu Pavla Fajtla, violistu Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka, jejichž koncert bude mít na programu díla Mistrů: J.Mysliveček, G.F.Handel, J.B.d.Boismortier, T.Albinoni, J.Pachelbel. aj.

V úterý 9.7. se uskuteční už tradiční jazzový koncert kapely Srnčí a Kočičí s názvem Pokaždé jiinak.

Ve středu na festivalovém pódiu uvítáme letošní absolventku Konzervatoře Brno, výtečnou violoncellistku Štěpánku Plockovou. Štěpánku jsme měli možnost si poslechnout i loni jako cellistku Piu Tria, letos nám Štěpánka zahraje sólový violoncellový recitál, na kterém nám nabídne svou interpretaci cellového koncert h-moll Antonína Dvořáka a suitu J.S. Bacha.

Čtvrteční vokální večer bude zvlášť pestrobarevný. Chystáme jej v duchu převážně romantických písní a vokálních duet a trií. Některé kusy se chystáme provést s doprovodem malého smyčcového orchestru. Některé zpěváky naše publikum už zná, někteří z nich přijedou poprvé. V každém případě se těším na Jana Maria Hájka, Karolínu Grebeníčkovou, Petru Kynclovou, Hanu Kuželovou, Lindu Fabini, kteří nám jednotlivě i v duetech zazpívají písně a árie A. Dvořáka, G.B. Pergolessiho, J.D. Zelenky, C. Monteverdiho a dalších mistrů, Na klavír doprovodí Jitka Houfová.

Komořinku 2024 uzavře v pátek 12.7.2024 závěrečný koncert – smyčcový večer, na kterém vystoupí frekventanti a lektoři workshopů komorní hry, které i letos v rámci festivalu poběží. Zahrají nám svá nastudování děl skladatelů J. Haydna, E. Griega, A. Corelliho, F.A. Kummera a dalších. Na klavír opět doprovodí Jitka Houfová, korepetitorka ND Brno.

Festival bude uvádět mladý pan Vojtěch Kuchař, žák dramatického oddělení ZUŠ Jana Štursy.

Na festival chystáme i několik překvapení, k potěšení našemu i našeho váženého publika, mezi které vás srdečně zveme.

Sledujte naše stránky www.akvarteto.cz a Facebook, a nepropásnete případné aktualizace programu festivalu.

Letos festival proběhne za podpory obcí Ujčov a Nedvědice a města Nové Město na Moravě a pod záštitou ZUŠ Jana Štursy. Město Bystřice na Pernštejnem se náš festival letos rozhodlo finančně nepodpořit.

Logo pro web GIF. Autor: Kateřina RossiTakže pište si do diářů: druhý červencový týden, po Pernštejnských slavnostech či po Novoměstském Slunohraní, zavítejte do románského vesnického kostela sv. Václava v malebné obci Dolní Čepí poslechnout si živou komorní hudbu.

Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás!

Komorinka_2024_plakat


Komořinka 2023: ohlédnutí v tisku

Novinky 7/2023

Novinky 7/2023

V Dolním Čepí proběhl šestý ročník Komořinky s Akvartetem

V týdnu od 10. do 14. července 2023 proběhl v obci Dolní Čepí již šestý ročník festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem. Festival pořádá od roku 2018 bystřický spolek Akvarteto, které navázalo na své původní nepravidelné letní hudební akce prováděné v kostele sv. Václava.
Letošní ročník festivalu byl výjímečný uměleckou kvalitou i vzrůstající diváckou návštěvou. Festival v pondělí otevřela ředitelka festivalu Vanda Teocharisová společně se starostou obce Ujčov Františkem Burešem a na zahajovacím koncertu se následně představilo trio violisty Karla Plocka, houslisty Pavla Fajtla a varhaníka Martina Jakubíčka, které divákům předneslo řadu barokních skladeb. Edukační rozměr koncertu spoluvytvářely i odpovědi interpretů na zvědavé otázky žaček smyčcového oddělení ZUŠ Jany Štursy v Novém Městě na Moravě, které na následujících festivalových koncertech zastávaly roli moderátorek.
Úterní večer už tradičně patřil jazzu. Kapela Srnčí a Kočičí předvedla divákům spoustu svých nových kusů ve vynikající kondici zpěvačky Lucie Nezbedové, skvělý výkon podal i saxofonista Tomáš Křišťan. Koncert byl prokládán slovem: své starší, ale i novější, dosud nepublikované fejetony četl gymnaziální učitel, spisovatel a fotograf z Českých Budějovic, pan Jan Flaška. Jak hudba, tak i slovo mělo mimořádný divácký ohlas.
Vrcholem festivalu byl bezesporu středeční koncert, na kterém se koncertně premiérově představilo klavírní trio novoměstského klavíristy Marka Peňáze, houslisty Martina Janála a violoncellistky Štěpánky Plockové. Piu Trio posluchačům předneslo Haydnovo „cigánské“ trio, Dvořákovy Dumky a Šostakovičovo první klavírní trio c-moll. Diváci se stali svědky špičkových interpretačních výkonů a úplného oddání se hudbě. Závěrečné ovace diváků byly vstoje, po vášnivém a upřímném provedení závěrečného Šostakoviče zcela vysílení hudebníci už nebyli schopni odvděčit se obecenstvu přídavkem.
Čtvrtek naplnily kostel romantické písně Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna a dalších. Sopranistka Karolína Grebeníčková a tenor Jan Maria Hájek, doprovázení klavíristkou Jitkou Houfovou nabídli publiku nádherné barvy svých hlasů a procítěný, profesionální přednes.
Celý festival se v kostele konaly intenzivní kurzy hry ve smyčcovém kvartetu pro žačky ZUŠ Jany Štursy. Workshopy probíhaly pod vedením učitelů Vandy Teocharisové, Adély Spurné, Jiřího Hlaváčka a Víta Coufala a směřovaly k závěrečnému, pátečnímu koncertu, který festivalová dramaturgie věnovala nejmladším hudebníkům našeho regionu. Koncert zahájil nastávající student Pardubické konzervatoře, absolvent ZUŠ ve Žďáře nad Sázavou Tadeáš Jadrný, který si krom Dvořákova Klidu lesa a Vandiniho zahrál i v duetu s Vandou Teocharisovou. Děvčata z Nového Města si spolu se svými učiteli, kteří jim asistovali u pultů, zahrály Nielsena a kompletní Mozartovu Malou Noční hudbu.
Na festivalu letos účinkovalo více než dvacet umělců a diváckou návštěvu pořadatelé odhadli na více než 300 osob. Diváci na festival chodili nejen z Čepí, Ujčova a Nedvědice, ale pravidelně jezdili i Bystřičané, občané Nového Města i vzdálenějších měst Vysočiny a Jižní Moravy.
Festival Komořinka s Akvartetem si získává stálé a věrné návštěvníky. Ale i umělci, kteří se na nějakém ročníku Komořinky s Akvartetem objevili, se do Čepí rádi vrací; za atmosférou festivalu, akustikou a především za jedinečným duchem úžasného vesnického kostlíka sv. Václava.
O rostoucí náklady spojené s organizací a provozem festivalu se i letos podělilo Akvarteto, město Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě. Pro organizátory zásadní byla ovšem podpora obce Ujčov, protože ta nebyla jen finanční, ale odehrávala se i v rovině konkrétní spolupráce se zastupiteli obce, jmenovitě se starostou Františkem Burešem a zastupitelkou Eliškou Večeřovou, která na koncertech divákům i účinkujícím poskytla i historický pohled na stavbu románského kostela.

 


Komořinka v Novinkách

Novinky6-23

Nechte se okouzlit jedinečnými večery komorní hudby v Dolním Čepí
​ Festival komorní hudby Komořinka s Akvartetem 2023

Spolek Akvarteto působí v mikroregionech Bystřicko a Novoměstsko od roku 2015. Vyrostl z cellového kvarteta, na které se časem nabalovali další, převážně místní hudebníci. V současnosti spolupracuje Akvarteto s více než stovkou umělců. Už od svého počátku se Akvarteto profiluje jako platforma pro spojování pokročilých amatérů s hudebníky profesionály a žáků se svými učiteli v rámci spolupráce na konkrétních hudebních projektech. Na koncertech Akvarteta se objevují místně známé tváře učitelů Josefa Havla, Evy Mošnerové či Vandy Teocharisové, za naše mladé talenty zmiňme například Ondřeje Kunovského, Šárku Blechovou nebo Marka Peňáze. Mezi mnohé hostující umělce patřila paní Martina Macko, Jitka Klečanská, Marek Kubát, Václav Bernášek a další.

Akvarteto spolupracuje s dalšími spolky, jako třeba Nedvědický sbor Patron nebo pražský sbor Akordum. Velmi plodnou spolupráci navázalo Akvarteto se ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě, se kterou společně nastudovalo a provedlo představení opery W. A. Mozarta Bastien a Bastienka.
Akvarteto spolupracuje s dalšími institucemi v našich regionech – jeho produkce podporují města Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou.

Výjimečnou spolupráci však Akvarteto navázalo s obcí Ujčov v jihovýchodním cípu bystřického mikroregionu. V obci Dolní Čepí stojí pozdně románský kostelík sv. Václava, který už osmý rok v létě může oživovat komorní hudba produkcí Akvarteta, které byly roku 2018 zastřešeny do formy festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem.
Letos se koná už šestý ročník festivalu, který je určen nejen pro milovníky komorní hudby různých žánrů, ale i třeba pro ty, kteří milují atmosféru starobylých staveb zaplněných příběhy. Věřte, že právě atmosféra koncertů v Dolním Čepí patří k nezapomenutelným zážitkům. Návštěvníkům doporučujeme nezapomenout doma svítilnu, otevřenou mysl a zvídavost.
Organizátoři šestého ročníku se dramaturgií festivalu pokusí propojit profesionální zralost zkušených umělců s nadšením a energií mladých. Hned otevírací koncert v pondělí 10. července provedou zkušení umělci ve vskutku příhodných kulisách románského kostela starou hudbu: do Dolního Čepí zavítají pan filharmonik Karel Plocek, pan Pavel Fajtl – mj. vedoucí Brněnských komorních sólistů a souboru Musica Antiqua Viva, a pan Martin Jakubíček, špičkový interpret renesanční a barokní hudby.
Že komorní hudba v širším slovasmyslu nemusí být jen ta klasická, vás přesvědčí druhý, úterní večer, který bude ve znamení jazzu a mluveného slova. Tónů se ujme kapela Srnčí a kočičí, slova pak pan učitel Jan Flaška, který bude číst ze svých fejetonů.
Ve středu se vrátíme ke klasické formě klavírního tria, tentokrát v podání nastupující generace profesionálních hudebníků. Konzervatoristé Marek Peňáz, Martin Janál a Štěpánka Plocková nám zahrají klasistickou a romantickou komořinu, v jejich mladém, ale už profesionálním podání si poslechneme Haydna, Dvořáka a Šostakoviče. Jejich seskupení Piu Trio vyhrává soutěže, a my věříme, že v Dolním Čepí dostanou cenu pro muzikanta nejvyšší, srdce posluchačů.
Komořinka je i o hudbě vokální. Čtvrteční večer je už tradičně zasvěcen sólovému zpěvu. Letos si užijeme romantické písně, v podání barytonisty Narodního divadla Jana Maria Hájka, sopranistky Karolíny Grebeníčkové a skvělého barytonu pana učitele Davida Vonšíka. Na klavír je doprovodí korepetitorka Janáčkova divadla, paní Jitka Houfová. Těšit se můžeme na Dvořáka, Schuberta a Wagnera.
Koncerty začínají vždy od osmé hodiny večerní. Festivalový život v Čepí však není jen o koncertech, ale i o pilném zkoušení. Celý týden od pondělí až do pátku se v kostele konají kurzy komorní hudby pro naše nejmenší muzikanty ze Základních uměleckých škol. V pátek večer na závěrečném koncertu pak dostaneme příležitost přesvědčit se, že komorní muzika není jen výsadou dospělých, ale že může být zábavná i pro naše děti. Spolu se svými učiteli si žáci zahrají komořinu, kterou zvládnou za těch pět festivalových dnů nastudovat. Předběžně se těšíme na Mozarta, Glasse, Dvořáka.
Žáci budou na festivalu plnit i roli průvodců koncertů. Otázky, které budou účinkujícím klást, nám dozajista objasní nejen ono co a jak, ale možná i proč: Prostřednictvím našich nejmladších se dozvíme nejen to, co nám muzikanti zahrají; snad se ale dozvíme i i to, čím si hudba zaslouží, že jí mnozí zasvětí celý svůj život.
Nezapomeňte: od pondělí 10. července až do pátku 14. července, vždy ve 20:00 v kostele sv. Václava v Dolním Čepí. Komořinka s Akvartetem 2023. Podpořte jej svou účastí.

Více na www.akvarteto.cz


Program Komořinky s Akvartetem 2023

Komořinka s Akvartetem 2023

Všechny příznivce Komořinky s Akvartetem zdravíme a zveme na koncerty letošního šestého ročníku našeho letního festivalu v Dolním Čepí, který tento rok připadá na druhý červencový týden od 10. do 14. července.

V pondělí 10.7. festival otevře koncert tria složeného z moravských sólistů, houslisty Pavla Fajtla, violisty Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka. Na programu bude stará hudba (G.F. Händel, G.B. Pergolesi, H. Purcell, A. Vivaldi).

V úterý 11.7. si i letos poslechneme jazz v podání kapely Srnčí a kočičí. Rozhodli jsme se, že si s obměnou písní i textů zopakujeme Večer s Flaškou z Komořinky 2019, kdy se jazzová muzika výborně doplňovala s vtipnými a chytrými fejetony Jana Flašky. A možná přijde i kouzelník – pan učitel J. Flaška přijal naše pozvání a můžeme se tak těšit na kombinaci jazzu a autorského čtení z knihy Za každou cenu a jeho dalších, dosud nepublikovaných textů.

Velmi zajímavým večerem bude středeční koncert, na kterém nám novoměstský klavírista Marek Peňáz představí svůj projekt klavírního tria Piu Trio. Konzervatoristé Marek Peňáz, Štěpánka Plocková a Martin Janál si na koncert chystají převážně romantický repertoár (Mendelssohnovo trio d moll, Dvořákovy Dumky a trio č.1 op.8 c moll D. Šostakoviče).

Festivalový čtvrtek bude patřit vokalistům. Sólista Národního divadla v Praze, pan Jan Maria Hájek nám společně se sopranistkou Karolínou Grebeníčkovou připravují komorní Večer písní. Na klavír je doprovodí korepetitorka Janáčkova divadla v Brně, paní Jitka Houfová.

Festival bude provázet workshop hry ve smyčcovém kvartetu, kterého se zúčastní žačky ZUŠ Jana Štursy z Nového Města na Moravě. Výsledek řady zkoušek našemu publiku představíme na závěrečném, pátečním koncertě.

Těšíme se na vás, a děkujeme za vaši podporu, kterou nám a především našim mladým účinkujícím nejlépe projevíte svou přítomností na koncertech.

Všechny koncerty se uskuteční již tradičně ve 20:00 v kostele sv. Václava v Dolním Čepí.

Komořinka 2023 - plakát

Komořinka 2023 – plakát


Moravští sólisté

MoravskéTrioPavel Fajtl – housle

Karel Plocek – viola

Martin Jakubíček – varhany


Kurzy komorní hudby léto 2023

KomorinkaLogoV rámci šestého ročníku festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem 2023 připravujeme především pro žáky ZUŠ kurzy komorní hry. Workshopy budou probíhat denně od pondělí 10.7. do pátku 14.7.2023 v kostelíku sv. Václava v malé obci Dolní Čepí (nedaleko Nedvědice) pod vedením učitelů ZUŠ z Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou a z Kopřivnice. K dispozici bude i profesionální korepetitor. Sérii workshopů ukončíme vystoupením na závěrečném festivalovém koncertu v pátek 14.7. 2023.

Kurzy jsou vhodné pro studenty hry zejména na smyčcové nástroje 2. stupně ZUŠ, nebo i pro mladší, talentované žáky se zájmem o komorní hru. Máte-li zájem, vyplňte prosím přihlášku níže. Další informace k organizaci můžete doptat zde: https://www.akvarteto.cz/kontakt/.

Uzávěrka přihlášek: 31.5.2023. V případě naplnění kurzů uzavřeme přihlášky dříve.

Letošní ročník festivalu připravujeme ve spolupráci s obcí Ujčov a městy Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.

Přípravy na letošní Komořinku sledujte zde: https://www.akvarteto.cz/tag/komorinka-s-akvartetem/

Jméno

Telefon

Email

Nástroj:
 housle viola cello kontrabas klavír jiný - uveďte do poznámky

Pokročilost

Věk

Chci si zahrát například:

Poznámka

Opište následující kód:
captcha