Komořinka 2023: ohlédnutí v tisku

Novinky 7/2023

Novinky 7/2023

V Dolním Čepí proběhl šestý ročník Komořinky s Akvartetem

V týdnu od 10. do 14. července 2023 proběhl v obci Dolní Čepí již šestý ročník festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem. Festival pořádá od roku 2018 bystřický spolek Akvarteto, které navázalo na své původní nepravidelné letní hudební akce prováděné v kostele sv. Václava.
Letošní ročník festivalu byl výjímečný uměleckou kvalitou i vzrůstající diváckou návštěvou. Festival v pondělí otevřela ředitelka festivalu Vanda Teocharisová společně se starostou obce Ujčov Františkem Burešem a na zahajovacím koncertu se následně představilo trio violisty Karla Plocka, houslisty Pavla Fajtla a varhaníka Martina Jakubíčka, které divákům předneslo řadu barokních skladeb. Edukační rozměr koncertu spoluvytvářely i odpovědi interpretů na zvědavé otázky žaček smyčcového oddělení ZUŠ Jany Štursy v Novém Městě na Moravě, které na následujících festivalových koncertech zastávaly roli moderátorek.
Úterní večer už tradičně patřil jazzu. Kapela Srnčí a Kočičí předvedla divákům spoustu svých nových kusů ve vynikající kondici zpěvačky Lucie Nezbedové, skvělý výkon podal i saxofonista Tomáš Křišťan. Koncert byl prokládán slovem: své starší, ale i novější, dosud nepublikované fejetony četl gymnaziální učitel, spisovatel a fotograf z Českých Budějovic, pan Jan Flaška. Jak hudba, tak i slovo mělo mimořádný divácký ohlas.
Vrcholem festivalu byl bezesporu středeční koncert, na kterém se koncertně premiérově představilo klavírní trio novoměstského klavíristy Marka Peňáze, houslisty Martina Janála a violoncellistky Štěpánky Plockové. Piu Trio posluchačům předneslo Haydnovo „cigánské“ trio, Dvořákovy Dumky a Šostakovičovo první klavírní trio c-moll. Diváci se stali svědky špičkových interpretačních výkonů a úplného oddání se hudbě. Závěrečné ovace diváků byly vstoje, po vášnivém a upřímném provedení závěrečného Šostakoviče zcela vysílení hudebníci už nebyli schopni odvděčit se obecenstvu přídavkem.
Čtvrtek naplnily kostel romantické písně Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna a dalších. Sopranistka Karolína Grebeníčková a tenor Jan Maria Hájek, doprovázení klavíristkou Jitkou Houfovou nabídli publiku nádherné barvy svých hlasů a procítěný, profesionální přednes.
Celý festival se v kostele konaly intenzivní kurzy hry ve smyčcovém kvartetu pro žačky ZUŠ Jany Štursy. Workshopy probíhaly pod vedením učitelů Vandy Teocharisové, Adély Spurné, Jiřího Hlaváčka a Víta Coufala a směřovaly k závěrečnému, pátečnímu koncertu, který festivalová dramaturgie věnovala nejmladším hudebníkům našeho regionu. Koncert zahájil nastávající student Pardubické konzervatoře, absolvent ZUŠ ve Žďáře nad Sázavou Tadeáš Jadrný, který si krom Dvořákova Klidu lesa a Vandiniho zahrál i v duetu s Vandou Teocharisovou. Děvčata z Nového Města si spolu se svými učiteli, kteří jim asistovali u pultů, zahrály Nielsena a kompletní Mozartovu Malou Noční hudbu.
Na festivalu letos účinkovalo více než dvacet umělců a diváckou návštěvu pořadatelé odhadli na více než 300 osob. Diváci na festival chodili nejen z Čepí, Ujčova a Nedvědice, ale pravidelně jezdili i Bystřičané, občané Nového Města i vzdálenějších měst Vysočiny a Jižní Moravy.
Festival Komořinka s Akvartetem si získává stálé a věrné návštěvníky. Ale i umělci, kteří se na nějakém ročníku Komořinky s Akvartetem objevili, se do Čepí rádi vrací; za atmosférou festivalu, akustikou a především za jedinečným duchem úžasného vesnického kostlíka sv. Václava.
O rostoucí náklady spojené s organizací a provozem festivalu se i letos podělilo Akvarteto, město Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě. Pro organizátory zásadní byla ovšem podpora obce Ujčov, protože ta nebyla jen finanční, ale odehrávala se i v rovině konkrétní spolupráce se zastupiteli obce, jmenovitě se starostou Františkem Burešem a zastupitelkou Eliškou Večeřovou, která na koncertech divákům i účinkujícím poskytla i historický pohled na stavbu románského kostela.

 


Komořinka v Novinkách

Novinky6-23

Nechte se okouzlit jedinečnými večery komorní hudby v Dolním Čepí
​ Festival komorní hudby Komořinka s Akvartetem 2023

Spolek Akvarteto působí v mikroregionech Bystřicko a Novoměstsko od roku 2015. Vyrostl z cellového kvarteta, na které se časem nabalovali další, převážně místní hudebníci. V současnosti spolupracuje Akvarteto s více než stovkou umělců. Už od svého počátku se Akvarteto profiluje jako platforma pro spojování pokročilých amatérů s hudebníky profesionály a žáků se svými učiteli v rámci spolupráce na konkrétních hudebních projektech. Na koncertech Akvarteta se objevují místně známé tváře učitelů Josefa Havla, Evy Mošnerové či Vandy Teocharisové, za naše mladé talenty zmiňme například Ondřeje Kunovského, Šárku Blechovou nebo Marka Peňáze. Mezi mnohé hostující umělce patřila paní Martina Macko, Jitka Klečanská, Marek Kubát, Václav Bernášek a další.

Akvarteto spolupracuje s dalšími spolky, jako třeba Nedvědický sbor Patron nebo pražský sbor Akordum. Velmi plodnou spolupráci navázalo Akvarteto se ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě, se kterou společně nastudovalo a provedlo představení opery W. A. Mozarta Bastien a Bastienka.
Akvarteto spolupracuje s dalšími institucemi v našich regionech – jeho produkce podporují města Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou.

Výjimečnou spolupráci však Akvarteto navázalo s obcí Ujčov v jihovýchodním cípu bystřického mikroregionu. V obci Dolní Čepí stojí pozdně románský kostelík sv. Václava, který už osmý rok v létě může oživovat komorní hudba produkcí Akvarteta, které byly roku 2018 zastřešeny do formy festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem.
Letos se koná už šestý ročník festivalu, který je určen nejen pro milovníky komorní hudby různých žánrů, ale i třeba pro ty, kteří milují atmosféru starobylých staveb zaplněných příběhy. Věřte, že právě atmosféra koncertů v Dolním Čepí patří k nezapomenutelným zážitkům. Návštěvníkům doporučujeme nezapomenout doma svítilnu, otevřenou mysl a zvídavost.
Organizátoři šestého ročníku se dramaturgií festivalu pokusí propojit profesionální zralost zkušených umělců s nadšením a energií mladých. Hned otevírací koncert v pondělí 10. července provedou zkušení umělci ve vskutku příhodných kulisách románského kostela starou hudbu: do Dolního Čepí zavítají pan filharmonik Karel Plocek, pan Pavel Fajtl – mj. vedoucí Brněnských komorních sólistů a souboru Musica Antiqua Viva, a pan Martin Jakubíček, špičkový interpret renesanční a barokní hudby.
Že komorní hudba v širším slovasmyslu nemusí být jen ta klasická, vás přesvědčí druhý, úterní večer, který bude ve znamení jazzu a mluveného slova. Tónů se ujme kapela Srnčí a kočičí, slova pak pan učitel Jan Flaška, který bude číst ze svých fejetonů.
Ve středu se vrátíme ke klasické formě klavírního tria, tentokrát v podání nastupující generace profesionálních hudebníků. Konzervatoristé Marek Peňáz, Martin Janál a Štěpánka Plocková nám zahrají klasistickou a romantickou komořinu, v jejich mladém, ale už profesionálním podání si poslechneme Haydna, Dvořáka a Šostakoviče. Jejich seskupení Piu Trio vyhrává soutěže, a my věříme, že v Dolním Čepí dostanou cenu pro muzikanta nejvyšší, srdce posluchačů.
Komořinka je i o hudbě vokální. Čtvrteční večer je už tradičně zasvěcen sólovému zpěvu. Letos si užijeme romantické písně, v podání barytonisty Narodního divadla Jana Maria Hájka, sopranistky Karolíny Grebeníčkové a skvělého barytonu pana učitele Davida Vonšíka. Na klavír je doprovodí korepetitorka Janáčkova divadla, paní Jitka Houfová. Těšit se můžeme na Dvořáka, Schuberta a Wagnera.
Koncerty začínají vždy od osmé hodiny večerní. Festivalový život v Čepí však není jen o koncertech, ale i o pilném zkoušení. Celý týden od pondělí až do pátku se v kostele konají kurzy komorní hudby pro naše nejmenší muzikanty ze Základních uměleckých škol. V pátek večer na závěrečném koncertu pak dostaneme příležitost přesvědčit se, že komorní muzika není jen výsadou dospělých, ale že může být zábavná i pro naše děti. Spolu se svými učiteli si žáci zahrají komořinu, kterou zvládnou za těch pět festivalových dnů nastudovat. Předběžně se těšíme na Mozarta, Glasse, Dvořáka.
Žáci budou na festivalu plnit i roli průvodců koncertů. Otázky, které budou účinkujícím klást, nám dozajista objasní nejen ono co a jak, ale možná i proč: Prostřednictvím našich nejmladších se dozvíme nejen to, co nám muzikanti zahrají; snad se ale dozvíme i i to, čím si hudba zaslouží, že jí mnozí zasvětí celý svůj život.
Nezapomeňte: od pondělí 10. července až do pátku 14. července, vždy ve 20:00 v kostele sv. Václava v Dolním Čepí. Komořinka s Akvartetem 2023. Podpořte jej svou účastí.

Více na www.akvarteto.czBastien a Bastienka

Bastien a Bastienka

Každý člověk se narodí, jak se říká (pro něco), tím je určitý životní úkol. Příkladem může být život W. A. Mozarta, jako by ho počala sama hudba. Už od nejútlejšího věku řídila směr životních dějů. Byl přímo napojený na to skvoucí výsostné zřídlo, proto nás tak uchvacují její tóny.
Vytvořil si závislost na ní a touhu získat tvůrčí vrchol hraní i skládání hudby.Všechno své tomu cíli podřídil, pak z jeho díla tryskala láska dychtivého mládí.
Uvést do souvislosti život W. A. Mozarta, se vznikem jeho první opery Bastien a Bastienka, si dala za úkol Lada Hubáčková. V jejím scénickém pojetí vypravěčka uvádí dějové životní okamžiky mladého génia. Všechna tvůrčí práce postupně dozrává, proto na dokreslení přípravy jeho díla vložila přednášené dopisy dvanáctiletého Wolfganga sestře z Itálie. V dobovém kostýmu je odříkával hereckým projevem její syn Petr Hubáček, doprovázely ho klavírní vsuvky Mozartovy hudby.
Pak už se otevřel děj opery, se střídáním mluveného slova a zpěvem vznosných árií zpěvačky a pěvců. To vše doprovázel symfonický orchestr i na jeviště a jeho okolí promítané přebíhající obrázky. Přelétali vzduchem Amorci, okřídlený beránek i střídání motivu krajiny, šperky a emblémy. To vše podpořilo kulisu děje a prožitku. Vznosná hravá a do srdce vcházející Mozartova hudba vás brala do své náruče. Bolestná starost o lásku a rozhořčení z nevěry milého s velkou opravdovostí vyzpívala pěvkyně v roli Bastienky. I výrazně sdělný hlasový projev strýčka kouzelníka, ke kterému přišla v nesnázích na radu, nás oslovil. To zamilované trápení, naschvály a vzájemné vyříkávání si, zpětně prožijeme i my. V těch úpěnlivých áriích Bastiena a Bastienky se poznává i naše láska. Ať se všechno v životě tak krásně spojí, jako ve sjednoceném zpěvu Bastiena, Bastienky i rozumbrady strýčka.
Přejme si, aby všechny další, tak kvalitní umělecké počiny, byly tak zdařilé, jako uvedená opera Bastien a Bastienka. I my jsme jako darem přijali něco z té ušlechtilé krásy.
Všem tvůrcům, aktérům a podporovatelům tohoto představení, patří naše vděčnost.

Jiří Hubáček


Bastien a Bastienka v Bystřické Sokolovně

BASTIEN A BASTIENKA V BYSTŘICKÉ SOKOLOVNĚ

V sobotu 23. října – týden po žďárské premiéře – se zcela zaplněný sál bystřické sokolovny rozezněl tóny rané zpěvohry Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka. Rozmarné dílko napsal teprve dvanáctiletý hudební génius v roce 1768 na objednávku vídeňského lékaře a svérázného badatele v oblasti „živočišného magnetismu“ Franze Antona Mesmera, z jehož léčebných metod si později tropil žerty v opeře Così fan tutte. Není jisté, zda byla zpěvohra provedena již za Mozartova života, proto se za oficiální premiéru považuje až berlínská inscenace z roku 1890. Německé libreto vychází z francouzské předlohy Les Amours de Bastien et Bastienne, jež parodovala tehdy populární pastýřské náměty, obzvláště operu Jeana-Jacquesa Rousseaua Le Devin du village. Současné nastudování vycházelo z českého překladu libreta od Václava Judy Novotného.

Děj, třebaže poměrně prostý, nepostrádá dramatické zvraty. Bastienka se trápí, neboť se bojí, že ji Bastien opustil kvůli bohaté slečně z letohrádku. Obrací se proto s prosbou o pomoc na kouzelníka Colase, jenž jí radí, aby před Bastienem předstírala veselí a nevšímala si ho. Zanedlouho kouzelníka navštíví Bastien, který nechápe, proč ho Bastienka přehlíží. Colas vypráví Bastienovi o Bastienčině lásce k jinému chlapci. Bastien se rozhněvá a rovněž žádá kouzelníka o pomoc. Colas prostřednictvím čar Bastienovi napraví hlavu, takže se zříká zlata a přepychu a znovu křísí svou lásku k Bastience. Setkání milenců však neprobíhá hladce, Bastienka totiž Bastiena nadále odmítá a ten hrozí, že se probodne a utopí zároveň. V posledním okamžiku ho Bastienka zadrží a oba si opět padnou do náruče. Na scénu se vrací Colas, který jim přeje vše nejlepší a vyjadřuje přání, aby jim už nikdy nemusel svými čarami pomáhat. V závěru pak všichni tři oslavují kouzelníkovu sílu a moc.

Večer v režii Lady Hubáčkové Pokorné zahájilo dramatické pásmo sestavené z velké části ze skladatelovy korespondence. V úloze malého Mozarta se představil Petr Hubáček, dospělého Mozarta ztvárnil Lukáš Bartoš, jako vypravěčka diváky pásmem provedla Vendy Fořtová.

V samotné zpěvohře předvedli skvělé pěvecké i herecké výkony představitelé všech tří rolí – Petra Kynclová jako Bastienka (soprán), František Sliž coby Bastien (tenor) a Adam Born jako Colas (bas). Orchestr složený z členů a hostů hudebního spolku Akvarteto, jež ve svých programech propojuje amatérské hráče s profesionálními muzikanty, dirigoval Ondřej Kunovský, kterého lze již dnes považovat za důstojného pokračovatele dlouhé řady vynikajících hudebníků spojených s bystřickém regionem. Choreografii tanečních výstupů vytvořila Hana Chalupníková.

Nelze nezmínit výpravu celého představení. Minimalistické kostýmy Denisy Vodičkové a Hany Jelínkové výborně evokovaly bezčasí pastýřských idyl. Posledně jmenovaná je podepsaná i pod scénografií a společně s Bárou Špačkovou a žáky ze ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě rovněž pod videomappingem, který oživil funkcionalisticky přísnou budovu bystřické sokolovny a ve vzpomínkách diváků bude nepochybně jedním ze zlatých hřebů celého představení.

Uvedení Mozartovy zpěvohry dokázalo, že obyvatelé Bystřicka mají nejen zájem o náročnější hudební kusy – ještě před začátkem večera bylo třeba přidávat v sále židle, aby se dostalo na všechny zájemce – ale i znalosti a dovednosti k jejich nastudování. Lze bez přehánění říci, že Bastien a Bastienka patří k tomu nejlepšímu, co se letos na kulturním poli v Bystřici odehrálo.

Jan Pulkrábek


ČRo Vltava: Mozaika 15.10.2021

V pátek 15. října 2021, den před premiérou opery W. A. Mozarta Bastien a Bastienka v ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě, odvysílal Český Rozhlas Vltava ve svém pořadu Mozaika rozhovor s naším dirigentem, panem Ondřejem Kunovským. Poslechnout si jej můžete v audioarchívu Českého rozhlasu, nebo zde na našich stránkách:


Zvuky smyčců na Dolním Čepí

Pro obyvatele Dolního Čepí se pomalu stává zvykem, že jakmile se po zimě počasí umoudří, mohou z tamního kostela slyšet linoucí se zvuky smyčců. Kostel sv. Václava je prostorem, kde se pravidelně schází členové hudebního uskupení s názvem Akvarteto. Neformální spolek amatérských hudebníků, jak se členové spolku titulují, se původně skládal ze čtyř violoncellistů. V této sestavě se začali scházet od roku 2015. Časem však do souboru přicházeli noví členové a docházelo k postupným proměnám. Posluchači tak měli příležitost slyšet nejen tóny violoncell, ale i kontrabasu, houslí a kytary.
Cílem Akvarteta je mít radost ze společného hraní. O to více jsou rádi, když se mohou o toto potěšení podělit i veřejně s návštěvníky dolnočepského kostelíka. Kostel sv. Václava není pro tento soubor hudebníků jen místem nácviku.
Byla by škoda pilně se sehrávat a nepodělit se o výslednou radost ze souhry s dalšími lidmi.
Z tohoto důvodu začalo Akvarteto pořádat veřejné koncerty, které dnes mají podobu malých hudebních festivalů. Navzdory koronavirovým omezením se festival konal i v letošním roce.
Dopad covidové pandemie pocítil ve svém životě snad každý z nás. Společnost postihla četná omezení. Útlum zažila i kultura, která dlouho čekala na své rozvolnění a vhodné podmínky k obnověčinnosti. Jak se ale říká, všechno zlé musí jednou skončit. S příchodem letních měsíců platila tato slova i pro pandemickou situaci, kdy nastalo postupné rozvolňování nejrůznějších omezení a zákazů.
Akvarteto ve dnech 13. až 16. července uspořádalo již 4. ročník Komorní hudby Komořinka s Akvartetem. Cílem festivalu byla snaha ukázat návštěvníkům, že hudba je jen jedna – na žánru nezáleží. Každý hudební večer se tak nesl v jiném duchu, přičemž si každý posluchač mohl přijít, jak se říká, na své. Nevystupovali jen a pouze hráči Akvarteta. Síly již tradičně spojili s uskupením Srnčí a kočičí, což potěšilo především příznivce akustického jazzu. Na festivalu se objevila i vokální skupina Shotc-C, která tímto navázala na velmi úspěšné loňské vystoupení.„Šotci“ návštěvníky seznámili s kouzlem a capelly, což je vlastně hudba produkovaná výhradně lidskými hlasy. Předposlední den vystoupení se nesl v duchu operní klasiky. Festival pak vyvrcholil závěrečným koncertem smyčcového kvarteta a kvinteta. I když hráči Akvarteta sami sebe titulují jako amatéry, jejich hudební produkce tak na mnohé nepůsobí. Každým rokem
chodí na koncerty stále více lidí, což jen podtrhuje spokojenost posluchačů. Mnozí se do kostelíka opakovaně vrací. Tento duchovní prostor se pro ně pak stává místem setkávání s přáteli a dalšími známými. Je krásné, že se takové věci dějí. Jsou obohacením nejen života místních
obyvatel, ale i lidí z širokého okolí. Hudba je v dnešní uspěchané době balzámem na duši a potěší srdce nejednoho posluchače. Proto nezbývá nic jiného než doufat, že nám hráči Akvarteta budou tento „lék“ dopřávat i v dalších letech.

Eliška Večeřová

zdroj: https://www.nedvedice.cz/rubrika/zpravodaj/


Komořinka s Akvartetem – napsali o nás

Napsali o nás v místním měsíčníku Novinky, text přinesl i web obce Ujčov:


 

První prázdninový týden, od 2. do 6. 7. 2018 proběhl v Dolním Čepí festival smyčcové komorní hudby Komořinka s Akvartetem, který zorganizovalo sdružení neprofesionálních hudebníků Akvarteto ve spolupráci s obcí Ujčov. Festivalu se zúčastnilo deset hudebníků, z nichž někteří do naší obce zavítali nejen z různých částí Moravy, ale i z Prahy.

     Od pondělního rána až do páteční noci bylo Dolní Čepí naplněno kultivovanou hudbou v kostele sv. Václava zkoušejících hudebníků, kteří touto formou využívali své aktivní dovolené.

     Už v úterý 3. 7. proběhnul první festivalový koncert pojmenovaný “Barokní večer”, na kterém si posluchači mohli poslechnout třeba kytarovou sonátu Antonia Vivaldiho, ale především Stabat Mater téhož barokního mistra. Sólový part přednesla naše krajanka, mezzosopranistka Kristýna Klimešová. Sólo na kytaru zahrála místním už dobře známá Vendy Fořtová.

     Druhý – čtvrteční koncert festivalu byl zcela výjimečný, jak co do žánru, tak i kvality. Obcí se rozezněly tóny jazzu v podání jazzového tria Srnčí a Kočičí. Možná právě proto, že šlo teprve o druhý koncert tohoto tria, byli přítomní posluchači ohromeni kvalitou a spontánností, která si nezadala s profesionálními tělesy zabývajícími se akustickým jazzem. Frontman kapely Martin Steiner (klavír) a manželé Nezbedovi (kontrabas, zpěv, klarinet) předvedli zcela mimořádný, inspirativní výkon, který mohou naší malé obci závidět i velké a zavedené festivaly.

     Hudebníci se se svými posluchači a s naším krásným krajem rozloučili závěrečným festivalovým koncertem v pátek 6. 7. Zahráli mj. velký smyčcový kvartet F. Schuberta Smrt a dívka, premiérové trio pro klavír, housle a cello našeho krajana Ondřeje Kunovského a část smyčcového tria G. Kleina.

     Jak procházející turisté, tak sousedé z obcí a měst v našem okolí, ale především samotní obyvatelé Čepí se mohli začátkem letních prázdnin opět přesvědčit, že naše obec, navzdory své velikosti, žije bohatým kulturním životem, pro který si umí najít jak své protagonisty, tak i posluchače.


 

 


Letní koncert v kostele sv. Václava

Z webu obce Ujčov:

Koncert v kostele sv. Václava

V poslední srpnové úterý (2017) završil soubor neprofesionálních hudebníků Akvarteto svou druhou letní sezónu koncertem komorní hudby v kostele svatého Václava v Dolním Čepí. Koncert uspořádalo Akvarteto ve spolupráci s obcí Ujčov za vydatné osobní podpory místních občanů.

Oproti loňskému koncertu se Akvarteto rozrostlo o další místní muzikanty – posluchači měli nové možnost vychutnat si v kultivované akustice románského kostela zvuk cemballa a klavíru v podání talentované klavíristky Lucie Christianové kombinovaný se zvukem malého smyčcového orchestru. Hudebníci zahráli skladby barokních mistrů, jako byl G. F. Haendel, J. S. Bach, B. Marcello, a nezůstali pouze u baroka – potěšili publikum romantickou hudbou Antonína Dvořáka a expresionismem M. Ravela a Bohuslava Martinů.

Posluchače zaujalo provedení druhé věty Bachova houslového dvojkoncertu d-moll v podání houslistek Lenky Filipové a Slávky Pavelkové.

Posluchači měli možnost poslechnout si i skladbu soudobého arménského skladatele Vahrama Babayana, v interpretaci Ondřeje Kunovského (baryton) a Vandy Teocharisové (cello). Za další účinkující jmenujme bystřickou výtvarnici Kateřinu Rossí (cello) a kontrabasistu Jana  Zítku.

Posluchači se navzdory tomu, že se koncert konal ve všední den, sešli v hojném počtu, a je potěšující, že přišli nejen obyvatelé Ujčova a Čepí, ale i návštěvníci z Nedvědice a z Bystřice nad Pernštejnem. Posluchače přivítal starosta Ujčova pan Mitáš.

Atmosféru a samotný smysl koncertu nádherně popsal jeden z posluchačů, který na web Akvarteta napsal následující slova: ,,… Vždyť to nejlepší na tom všem není to, jestli se podařilo zahrát dokonale a bez chyb, ale právě to, že se to vůbec děje, že se dají dohromady lidé s podobným zaměřením a cítěním, že se setkávají zkušení a méně zkušení a vůbec to pro ně není překážka, ba naopak je to pro ně velká radost a koření životů. Takové koncerty potěší lidské srdce a znamenají okamžitý přínos pro místo a jeho obyvatele. Je to náramné obohacení krajiny, ve které lidé žijí. V kostele potom dojde k několika vzácným okamžikům, kdy jakýmsi skrytým tajemstvím a hlavně láskou dojde k propojení všech: skladatele, hráčů a posluchačů nad krásou hraničící s věčností.”


Napsali o nás – Letní koncert Akvarteta

Jeden z diváků koncertu v Dolním Čepí 29.8.2017 nám napsal:

Letní koncert Akvarteta 2017

Letní koncert Akvarteta 2017 – foto Kateřina Rossí

…Vždyť to nejlepší na tom všem není to, jestli se podařilo zahrát dokonale a bez chyb, ale právě to, že se to vůbec děje, že se dají dohromady lidé s podobným zaměřením a cítěním, že se setkávají zkušení a méně zkušení a vůbec to pro ně není překážka, ba naopak je to pro ně velká radost a koření životů. Takové koncerty potěší lidské srdce a znamenají okamžitý přínos pro místo a jeho obyvatele. Je to náramné obohacení krajiny ve které lidé žijí. V kostele potom dojde k několika vzácným okamžikům, kdy jakýmsi skrytým tajemstvím a hlavně Láskou dojde k propojení všech: skladatele, hráčů a posluchačů nad krásou hraničící s věčností.