Komořinka s Akvartetem – napsali o nás

Napsali o nás v místním měsíčníku Novinky, text přinesl i web obce Ujčov:


 

První prázdninový týden, od 2. do 6. 7. 2018 proběhl v Dolním Čepí festival smyčcové komorní hudby Komořinka s Akvartetem, který zorganizovalo sdružení neprofesionálních hudebníků Akvarteto ve spolupráci s obcí Ujčov. Festivalu se zúčastnilo deset hudebníků, z nichž někteří do naší obce zavítali nejen z různých částí Moravy, ale i z Prahy.

     Od pondělního rána až do páteční noci bylo Dolní Čepí naplněno kultivovanou hudbou v kostele sv. Václava zkoušejících hudebníků, kteří touto formou využívali své aktivní dovolené.

     Už v úterý 3. 7. proběhnul první festivalový koncert pojmenovaný “Barokní večer”, na kterém si posluchači mohli poslechnout třeba kytarovou sonátu Antonia Vivaldiho, ale především Stabat Mater téhož barokního mistra. Sólový part přednesla naše krajanka, mezzosopranistka Kristýna Klimešová. Sólo na kytaru zahrála místním už dobře známá Vendy Fořtová.

     Druhý – čtvrteční koncert festivalu byl zcela výjimečný, jak co do žánru, tak i kvality. Obcí se rozezněly tóny jazzu v podání jazzového tria Srnčí a Kočičí. Možná právě proto, že šlo teprve o druhý koncert tohoto tria, byli přítomní posluchači ohromeni kvalitou a spontánností, která si nezadala s profesionálními tělesy zabývajícími se akustickým jazzem. Frontman kapely Martin Steiner (klavír) a manželé Nezbedovi (kontrabas, zpěv, klarinet) předvedli zcela mimořádný, inspirativní výkon, který mohou naší malé obci závidět i velké a zavedené festivaly.

     Hudebníci se se svými posluchači a s naším krásným krajem rozloučili závěrečným festivalovým koncertem v pátek 6. 7. Zahráli mj. velký smyčcový kvartet F. Schuberta Smrt a dívka, premiérové trio pro klavír, housle a cello našeho krajana Ondřeje Kunovského a část smyčcového tria G. Kleina.

     Jak procházející turisté, tak sousedé z obcí a měst v našem okolí, ale především samotní obyvatelé Čepí se mohli začátkem letních prázdnin opět přesvědčit, že naše obec, navzdory své velikosti, žije bohatým kulturním životem, pro který si umí najít jak své protagonisty, tak i posluchače.


 

 


Letní koncert v kostele sv. Václava

Z webu obce Ujčov:

Koncert v kostele sv. Václava

V poslední srpnové úterý (2017) završil soubor neprofesionálních hudebníků Akvarteto svou druhou letní sezónu koncertem komorní hudby v kostele svatého Václava v Dolním Čepí. Koncert uspořádalo Akvarteto ve spolupráci s obcí Ujčov za vydatné osobní podpory místních občanů.

Oproti loňskému koncertu se Akvarteto rozrostlo o další místní muzikanty – posluchači měli nové možnost vychutnat si v kultivované akustice románského kostela zvuk cemballa a klavíru v podání talentované klavíristky Lucie Christianové kombinovaný se zvukem malého smyčcového orchestru. Hudebníci zahráli skladby barokních mistrů, jako byl G. F. Haendel, J. S. Bach, B. Marcello, a nezůstali pouze u baroka – potěšili publikum romantickou hudbou Antonína Dvořáka a expresionismem M. Ravela a Bohuslava Martinů.

Posluchače zaujalo provedení druhé věty Bachova houslového dvojkoncertu d-moll v podání houslistek Lenky Filipové a Slávky Pavelkové.

Posluchači měli možnost poslechnout si i skladbu soudobého arménského skladatele Vahrama Babayana, v interpretaci Ondřeje Kunovského (baryton) a Vandy Teocharisové (cello). Za další účinkující jmenujme bystřickou výtvarnici Kateřinu Rossí (cello) a kontrabasistu Jana  Zítku.

Posluchači se navzdory tomu, že se koncert konal ve všední den, sešli v hojném počtu, a je potěšující, že přišli nejen obyvatelé Ujčova a Čepí, ale i návštěvníci z Nedvědice a z Bystřice nad Pernštejnem. Posluchače přivítal starosta Ujčova pan Mitáš.

Atmosféru a samotný smysl koncertu nádherně popsal jeden z posluchačů, který na web Akvarteta napsal následující slova: ,,… Vždyť to nejlepší na tom všem není to, jestli se podařilo zahrát dokonale a bez chyb, ale právě to, že se to vůbec děje, že se dají dohromady lidé s podobným zaměřením a cítěním, že se setkávají zkušení a méně zkušení a vůbec to pro ně není překážka, ba naopak je to pro ně velká radost a koření životů. Takové koncerty potěší lidské srdce a znamenají okamžitý přínos pro místo a jeho obyvatele. Je to náramné obohacení krajiny, ve které lidé žijí. V kostele potom dojde k několika vzácným okamžikům, kdy jakýmsi skrytým tajemstvím a hlavně láskou dojde k propojení všech: skladatele, hráčů a posluchačů nad krásou hraničící s věčností.”


Napsali o nás – Letní koncert Akvarteta

Jeden z diváků koncertu v Dolním Čepí 29.8.2017 nám napsal:

Letní koncert Akvarteta 2017

Letní koncert Akvarteta 2017 – foto Kateřina Rossí

…Vždyť to nejlepší na tom všem není to, jestli se podařilo zahrát dokonale a bez chyb, ale právě to, že se to vůbec děje, že se dají dohromady lidé s podobným zaměřením a cítěním, že se setkávají zkušení a méně zkušení a vůbec to pro ně není překážka, ba naopak je to pro ně velká radost a koření životů. Takové koncerty potěší lidské srdce a znamenají okamžitý přínos pro místo a jeho obyvatele. Je to náramné obohacení krajiny ve které lidé žijí. V kostele potom dojde k několika vzácným okamžikům, kdy jakýmsi skrytým tajemstvím a hlavně Láskou dojde k propojení všech: skladatele, hráčů a posluchačů nad krásou hraničící s věčností.

 


Napsali o nás: Benefiční koncert 20.5.2017

Převzato ze stránek spolku Varhany pro Královo pole.

V sobotu 20. 5. 2017 se v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli uskutečnil benefiční koncert, na kterém vystoupily sbory Patron a Gloria Cantate a sólistky Martina Macko a Alžběta Symerská v doprovodu souboru Akvarteto a hostů. Pod vedením mladého dirigenta Ondřeje Kunovského provedli umělci díla D. Buxtehudeho a A. Vivaldiho na vynikající úrovni. Posluchači ocenili skvělou souhru, krásu a čistotu mladých hlasů a jistotu celého provedení. Všichni účinkující se rozhodli provést koncert jako benefici na stavbu nových varhan.

Spolek Varhany pro Královo Pole si tohoto velice váží a děkuje všem účinkujícím za nevšední provedení koncertu. Přejeme všem účinkujícím hodně radosti z hudby a mnoho úspěchů při společném provedení dalších vokálně-instrumentálních děl.