Letní sezóna 2017

Vážení a milí příznivci Akvarteta,

jarní sezóna je již úspěšně za námi. Jejím vrcholem bylo provední duchovních skladeb Vivaldiho a Buxtehudeho v Bystřici nad Pernštejnem, Nedvědici a Brně ve spolupráci s pěveckými sbory Gloria Cantate a Patron se sbormistryní Petrou Glosr Cvrkalovou, sólistkami Martinou Macko, Jitkou Klečanskou a Alžbětou Symerskou pod vedením dirigenta Ondřeje Kunovského.

Ani v létě nebudeme zahálet. Letní sezónu jsme zahájili Malým koncertem členů Akvarteta v rámci Noci kostelů ve Žďáře nad Sázavou a chceme se v ní po velkých hudebních formách věnovat především komorní hudbě. Díky klávesám v Akvartetu máme volnější ruku při výběru repertoáru, a plánujeme i sólovější kusy.

Po téměř půlroce ryzího baroka se vyloženě těšíme i na modernější autory  romantismu a impresionismu, zahrajeme si s radostí ale i pár kusů starých mistrů.

G.F. Handel by Balthasar Denner, zdroj Wikipedie

G.F. Handel by Balthasar Denner, zdroj Wikipedie

Georg Frideric Händel (1685 – 1759)
se narodil ve stejném roce jako J.S.Bach  v německém Halle. Po cestách po Evropě, zejména Itálii na trvalo přesídlil do Anglie, kde se záhy stal nejúspěšnějším skladatelem, jakýmsi dobovým “hitmakerem”. Proslul zejména operní a oratorní tvorbou (slavné oratorium Mesiáš se sborem Alleluja). Jeho tvorba spadá do období vrcholného až pozdního baroka. Händelův styl má smysl pro hravost, ale zároveň majestátnost, lehkost, ale také sofistikovanost. Jeho dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát přepisováno a upravováno, zejména v období přelomu 19. a 20. století utrpělo na autentičnosti provozováním v obřích ansámblech typických pro romantickou hudbu. Dnes barokní hudba zažívá obrodu ve snaze o autentičtější provádění. V podání Akvarteta uslyšíte jeho Sonátu D-dur pro housle a basso continuo (klavír a cello).

Benedetto Marcello by Vincenzo Roscioni, zdroj Wikipedie

Benedetto Marcello by Vincenzo Roscioni, zdroj Wikipedie

Benedetto Marcello (1686 – 1739)
byl barokní skladatel, politik a právník. Byl finančně zcela nezávislý, takže se jeho hudba nemuselo podaízet tehdejšímu vkusu. Možná i proto se jeho dílo stalo mezníkem přechodu z barokní do klasické éry evropské hudby. Jeho cellové sonáty jsou psané konvenční formou Sonata de chiesa, tedy po čtyřech větách, pomalá – rychlá – pomalá – rychlá. Pro nás velmi příjemné na jeho sonátách je, že mají rozepsaný part pro basso continuo, takže jde vlastně o sonáty pro dvě cella a cemballo. V první větě první sonáty F-dur, kterou Vám zahrajeme, je úžasná melodie, díky které můžeme Marcella nazvat Enniem Morricone baroka.

Antonín Dvořák, zdroj Wikipedie

Antonín Dvořák, zdroj Wikipedie

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
byl velmi zbožný, laskavý muž, a především jeden z největších světových skladatelů všech dob. Jeho dílo je syntézou éry klasicismu a romantismu. Jeho romantické kusy jsou psané původně pro dvoje housle a violu – Dvořák je napsal pro sebe (hrál na violu) a pro houslisty Jana Pelikána a Josefa Kruise. Později tento cyklus miniatur vydal i v podobě pro housle a klavír. První ze skladeb v této úpravě – Cavatinu v B-dur  – Vám v rámci letní sezony představíme.

Camille Saint-Saëns by Pierre Petit, zdroj Wikipedie

Camille Saint-Saëns by Pierre Petit, zdroj Wikipedie

Camille Saint-Saens (1835– 1931)
patří mezi nejvýznamější francouzské skladatele období romantismu. Ačkoliv by na svou dobu považován za příliš konzervativního, byl zejména v zámoří velmi uznáván. Byl rovněž považován za vynikajíciho klavíristu a varhaníka. Hodně cestoval, zejména po severní Africe (kde v Alžírsku i zemřel). Mezi jeho nejznámější díla patří symofincká báseň Tanec kostlivců, řada symfonií, nebo právě Karneval zvířat, z něhož uslyšíte poetickou Labuť.

Maurice Ravel v roce 1925, zdroj Wikipedie

Maurice Ravel v roce 1925, zdroj Wikipedie

Maurice Ravel (1875 – 1937)
byl francouzský hudební skladatel švýcarsko-španělského původu. Žil svérázným způsobem. Měl vytříbený intelektuální smysl po otci – inženýrovi, žil většnou v ústraní jako svobodný muž se zálibou pro exotické kočky a vzácé květiny. Ač cestoval po Evropě a Americe, většinu života strávil ve své vile v Montfort – l´Amaury a v Paříži. Je znám jako impresionistický skladatel, ale zejména jeho pozdní díla nesou výrazné stopy nastupující moderny. Inspiroval se také iberskými lidovými melodiemi a po svém turné v USA byl ovlivněn i prvky tehdy se rodícího jazzu. Mezi jeho nejúspěšnější ranná díla patřila i Pavane pour une infante défunte (Pavana za mrtvou infantku), kterou se vám chystáme zahrát.

B. Martinů - zdroj Wikipedie

B. Martinů – zdroj Wikipedie

Bohuslav Martinů (1891 – 1959) je náš krajan a světově proslulý hudební skladatel. Od roku 1923 žil a působil v cizině (Francie, Spojené státy, později ve Švýcarsku). Po tragické smrti Jana Masaryka upustil od myšlenky na návrat do Československa a zůstal v emigraci, v roce 1952 získal americké občanství. Do své hudby vkládal etnické hudební prvky, ať už celé citáty lidových melodií, nebo i menší prvky – mody. Všichni patrně víme, že se narodil v Poličce ve věži kostela sv. Jakuba, možná jsme i slyšeli, že na pražské konzervatoři nebyl považován za zcela vzorného studenta. Jak dobře ale známe jeho hudbu? Malou ukázku z jeho tvorby (Duo pro housle a cello) si budete moci poslechnout v našem podání.

Rádi Vás uvítáme ve společnosti výše zmíněných a možná i některých dalších hudebních mistrů na našich letních koncertech pořádaných již tradičně v kostelíku v Dolním Čepí. Datum koncertů a další informace získáte buď zde, nebo nově také na našich facebookových stránkách.

Těšíme se na Vás!
Vaše Akvarteto

Příspěvek zveřejněný v rubrice Sezóna. Přidat záložku odkaz.