Alžběta Symerská

Alžběta Symerská na koncertu Akvarteta

Alžběta Symerská na koncertu Akvarteta

Alžběta Symerská se narodila v roce 1995. Její hlasový obor je alt. Hudbě se věnuje od roku 2008. Vystudovala konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor sólový zpěv. Zúčastnila se několika soutěží ať už jako sólistka, členka sboru nebo ansáblu. Byla členkou vokálního oktetu, který se několikrát úspěšně umístnil v soutěži Stonavská Barborka a v roce 2013 získal 1. místo v kategorii středních nebo vyšších uměleckých škol. Jako sólistka vystupovala například ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v rámci hudebního festivalu Kroměřížské hudební léto 2016. Nyní se naplno věnuje pedagogické činnosti.