Komořinka s Akvartetem 2024

Komořinka s Akvartetem 2023

Komořinka s Akvartetem 2024

Přípravy na sedmý ročník letního festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem 2024 jsou v plném proudu. Letos festival proběhne v týdnu od pondělí 8.7. do pátku 12.7.2024. I letos se všechny festivalové koncerty uskuteční v kostele sv. Václava v obci Dolní Čepí, každý den ve 20:00.

Na přípravě detailních programů jednotlivých koncertů stále pracujeme, ale už teď můžeme prozradit základní koncepci festivalu.

V pondělí 8. července budeme mít čest přivítat skvělé moravské profesionály: houslistu Pavla Fajtla, violistu Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka, kteří nám zahrají výběr ze zejména starší instrumentální hudby.

V úterý 9.7. se uskuteční už tradiční jazzový koncert kapely Srnčí a Kočičí.

Ve středu na festivalovém pódiu uvítáme letošní absolventku Konzervatoře Brno, výtečnou violoncellistku Štěpánku Plockovou. Štěpánku jsme měli možnost si poslechnout i loni jako cellistku Piu Tria, letos nám Štěpánka zahraje sólový violoncellový recitál. Už se těšíme.

Čtvrteční vokální večer bude zvlášť pestrobarevný. Chystáme jej v duchu romantických písní a vokálních duet a trií. Některé kusy se chystáme provést s doprovodem malého smyčcového orchestru.

Komořinku 2024 uzavře v pátek 12.7.2024 závěrečný koncert, na kterém vystoupí frekventanti a lektoři workshopů komorní hry, které i letos v rámci festivalu poběží.

Klavírní korepetici festivalu zajistí i letos báječná Jitka Houfová, korepetitorka ND Brno.

Na festival chystáme i několik překvapení, k potěšení našemu i našeho váženého publika, mezi které vás srdečně zveme.

Sledujte naše stránky www.akvarteto.cz a Facebook, kde brzy zveřejníme podrobnější program festivalových koncertů.

Letos festival chystáme za podpory obcí Ujčov a Nedvědice a města Nové Město na Moravě.

Logo pro web GIF. Autor: Kateřina RossiTakže pište si do diářů: druhý červencový týden, po Pernštejnských slavnostech či po Novoměstském Slunohraní, zavítejte do románského vesnického kostela sv. Václava v malebné obci Dolní Čepí poslechnout si živou komorní hudbu.

Těšíme se na vás!


Absolventský koncert Štěpánky Plockové 10.4.2024

Za Akvarteto doporučujeme navštívit absolventský koncert violoncellistky Štěpánky Plockové, který se uskuteční 10. dubna 2024 v 19:00 hodin v Besedním domě v Brně.

Štěpánka přednese violoncellový koncert h-moll Antonína Dvořáka za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Brno pod vedením Mgr. Stanislava Kummera.

Pozvánka na absolvák Štěpánky Plockové

Pozvánka na koncert Štěpánky Plockové

 

 Komořinka 2023: ohlédnutí v tisku

Novinky 7/2023

Novinky 7/2023

V Dolním Čepí proběhl šestý ročník Komořinky s Akvartetem

V týdnu od 10. do 14. července 2023 proběhl v obci Dolní Čepí již šestý ročník festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem. Festival pořádá od roku 2018 bystřický spolek Akvarteto, které navázalo na své původní nepravidelné letní hudební akce prováděné v kostele sv. Václava.
Letošní ročník festivalu byl výjímečný uměleckou kvalitou i vzrůstající diváckou návštěvou. Festival v pondělí otevřela ředitelka festivalu Vanda Teocharisová společně se starostou obce Ujčov Františkem Burešem a na zahajovacím koncertu se následně představilo trio violisty Karla Plocka, houslisty Pavla Fajtla a varhaníka Martina Jakubíčka, které divákům předneslo řadu barokních skladeb. Edukační rozměr koncertu spoluvytvářely i odpovědi interpretů na zvědavé otázky žaček smyčcového oddělení ZUŠ Jany Štursy v Novém Městě na Moravě, které na následujících festivalových koncertech zastávaly roli moderátorek.
Úterní večer už tradičně patřil jazzu. Kapela Srnčí a Kočičí předvedla divákům spoustu svých nových kusů ve vynikající kondici zpěvačky Lucie Nezbedové, skvělý výkon podal i saxofonista Tomáš Křišťan. Koncert byl prokládán slovem: své starší, ale i novější, dosud nepublikované fejetony četl gymnaziální učitel, spisovatel a fotograf z Českých Budějovic, pan Jan Flaška. Jak hudba, tak i slovo mělo mimořádný divácký ohlas.
Vrcholem festivalu byl bezesporu středeční koncert, na kterém se koncertně premiérově představilo klavírní trio novoměstského klavíristy Marka Peňáze, houslisty Martina Janála a violoncellistky Štěpánky Plockové. Piu Trio posluchačům předneslo Haydnovo „cigánské“ trio, Dvořákovy Dumky a Šostakovičovo první klavírní trio c-moll. Diváci se stali svědky špičkových interpretačních výkonů a úplného oddání se hudbě. Závěrečné ovace diváků byly vstoje, po vášnivém a upřímném provedení závěrečného Šostakoviče zcela vysílení hudebníci už nebyli schopni odvděčit se obecenstvu přídavkem.
Čtvrtek naplnily kostel romantické písně Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna a dalších. Sopranistka Karolína Grebeníčková a tenor Jan Maria Hájek, doprovázení klavíristkou Jitkou Houfovou nabídli publiku nádherné barvy svých hlasů a procítěný, profesionální přednes.
Celý festival se v kostele konaly intenzivní kurzy hry ve smyčcovém kvartetu pro žačky ZUŠ Jany Štursy. Workshopy probíhaly pod vedením učitelů Vandy Teocharisové, Adély Spurné, Jiřího Hlaváčka a Víta Coufala a směřovaly k závěrečnému, pátečnímu koncertu, který festivalová dramaturgie věnovala nejmladším hudebníkům našeho regionu. Koncert zahájil nastávající student Pardubické konzervatoře, absolvent ZUŠ ve Žďáře nad Sázavou Tadeáš Jadrný, který si krom Dvořákova Klidu lesa a Vandiniho zahrál i v duetu s Vandou Teocharisovou. Děvčata z Nového Města si spolu se svými učiteli, kteří jim asistovali u pultů, zahrály Nielsena a kompletní Mozartovu Malou Noční hudbu.
Na festivalu letos účinkovalo více než dvacet umělců a diváckou návštěvu pořadatelé odhadli na více než 300 osob. Diváci na festival chodili nejen z Čepí, Ujčova a Nedvědice, ale pravidelně jezdili i Bystřičané, občané Nového Města i vzdálenějších měst Vysočiny a Jižní Moravy.
Festival Komořinka s Akvartetem si získává stálé a věrné návštěvníky. Ale i umělci, kteří se na nějakém ročníku Komořinky s Akvartetem objevili, se do Čepí rádi vrací; za atmosférou festivalu, akustikou a především za jedinečným duchem úžasného vesnického kostlíka sv. Václava.
O rostoucí náklady spojené s organizací a provozem festivalu se i letos podělilo Akvarteto, město Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě. Pro organizátory zásadní byla ovšem podpora obce Ujčov, protože ta nebyla jen finanční, ale odehrávala se i v rovině konkrétní spolupráce se zastupiteli obce, jmenovitě se starostou Františkem Burešem a zastupitelkou Eliškou Večeřovou, která na koncertech divákům i účinkujícím poskytla i historický pohled na stavbu románského kostela.

 


Komořinka 2023: setkáváníZávěrečný koncert 14.7.2023

Komořinka 2023, kostel sv. Václava Dolní Čepí, 14.7.2023. Foto J.A. Kuchař

učitelé a žáci ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, ZUŠ Třebíč, ZUŠ Žďár nad SázavouVečer písní 13.7.2023

Komořinka 2023, kostel sv. Václava Dolní Čepí, 13.7.2023. Foto J.A. Kuchař

Karolína Grebeníčková, Jan Maria Hájek, Jitka HoufováKoncert Piu Trio 12.7.2023

Komořinka 2023, kostel sv. Václava Dolní Čepí, 12.7.2023. Foto J.A. Kuchař

Marek Peňáz, Martin Janál, Štěpánka PlockováKoncert S&K 11.7.2023

Komořinka 2023, kostel sv. Václava Dolní Čepí, 11.7.2023. Foto J.A. Kuchař

Srnčí a Kočičí, Jan FlaškaKoncert Moravských sólistů 10.7.2023

Komořinka 2023, kostel sv. Václava Dolní Čepí, 10.7.2023. Foto J.A. Kuchař

Pavel Fajtl, Karel Plocek, Martin Jakubíček