Ondřej Kunovský

Ondřej Kunovský, foto M. Bertová

Ondřej Kunovský na koncertu Akvarteta, foto M. Bertová

Ondřej Kunovský (nar. 1996), absolvent bystřického gymnázia a ZUŠ v dechové třídě Martiny Olivové a pěvecké třídě Petra Špačka. Již v maturitním ročníku gymnázia souběžně studoval první ročník konzervatoře Brno v oboru skladba ve třídě Radima Bednaříka. Nyní pokračuje studiem dirigování na Pražské konzervatoři u Miriam Němcové, Hynka Farkače a sbormistrovství u Miroslava Košlera. Na konzervatoři dále studuje skladbu u Otomara Kvěcha. Je sbormistrem několika pěveckých sborů (Smetana-Slovanaka Kladno, Akordum při divadle U22 atd…) Příležitostně pracuje i s jinými hudebními tělesy, sbory a sólisty. V roce 2015 se zúčastnil letních dirigentských kurzů Studia lirica pod vedením Miriam Němcové zaměřených na italskou romantickou operu. Soukromě se věnuje i zpěvu u barytonisty Romana Janála.

Od roku 2019 studuje na Hudební fakultě AMU v Praze. V minulosti vedl již několik pěveckých sborů, na PK nastudoval dvě operetní inscenace. Zároveň působí jako druhý sbormistr ve Vysokolšském uměleckém sboru UK.

Příspěvek zveřejněný v rubrice Osobnosti. Přidat záložku odkaz.