Vanda Teocharisová

Vanda TeocharisováVystudovala hru na kontrabas na brněnské konzervatoři u profesora Karla Kopřivy. Se studiem hudby pak pokračovala na vídeňské Konservatorium für Musik und darstellende Kunst u prof. Andrew Ackermana. Po ukončení studií působila v symfonických a komorních orchestrech v Rakousku, Španělsku a v České republice (např. Wiener Residenzorchester, Orquesta Sinfónica de la region de Murcia, Orchestr Janáčkovy opery v Brně), hrála pod diregenty jako Claudio Abbado, Franz Welser-Möst, Manuel Hernández-Silva.

Během posledních let se intenzivně věnuje studiu hry na violoncello, několik let se učí u profesora Břetislava Vybírala. Vyučuje klasickou hru na kontrabas i hru na violoncello a s nadšením se věnuje Komorní hře v seskupení Akvarteto a ve smyčcovém triu pedagogů ZUŠ. Podílí se na organizaci festivalu komorní hudby Komořinka s Akvartetem v Dolním Čepí.


Ondřej Kunovský

Ondřej Kunovský, foto M. Bertová

Ondřej Kunovský na koncertu Akvarteta, foto M. Bertová

Ondřej Kunovský (nar. 1996), absolvent bystřického gymnázia a ZUŠ v dechové třídě Martiny Olivové a pěvecké třídě Petra Špačka. Již v maturitním ročníku gymnázia souběžně studoval první ročník konzervatoře Brno v oboru skladba ve třídě Radima Bednaříka. Nyní pokračuje studiem dirigování na Pražské konzervatoři u Miriam Němcové, Hynka Farkače a sbormistrovství u Miroslava Košlera. Na konzervatoři dále studuje skladbu u Otomara Kvěcha. Je sbormistrem několika pěveckých sborů (Smetana-Slovanaka Kladno, Akordum při divadle U22 atd…) Příležitostně pracuje i s jinými hudebními tělesy, sbory a sólisty. V roce 2015 se zúčastnil letních dirigentských kurzů Studia lirica pod vedením Miriam Němcové zaměřených na italskou romantickou operu. Soukromě se věnuje i zpěvu u barytonisty Romana Janála